INDEXED JOURNALS: Review of Tourism Administration Journal
 
Title:      Review of Tourism Administration Journal
Categories:      Tourism, Hospitality, Leisure and sport
ItemId:      42
Editor-in-Chief(s):      Özgür YAYLA , Emrah ÖRGÜN , ALİ SOLUNOĞLU
ISSN:      2757-6205
Publisher:      ALİ SOLUNOĞLU
Journal Origin Country:      Turkey
Publication Frequency :      2 Issues per year
Start Year:      2020
Language:      Multilingual (English, Turkish)
DS:      0.00 N/A
Journal Class:      1 
Cover:      cover           Button Buy now Journal Web Site
Description:     

Aim and scope: Review of Tourism Administration (ROTA) Journal hakemli bir dergidir. Derginin amacı turizm alanındaki bilimsel çalışmaların yapılmasına, geliştirilmesine ve paylaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Turizm alanında çalışan profesyonellere akademik katkı sağlayan, sektörel uygulamaların niteliğini artıran, teorik ve uygulamalı bilgileri konu alan eserler dergi kapsamında değerlendirilecektir.

Derginin yılda iki kez yayınlanması planlanmaktadır. Gönderilen çalışmalar yayın kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir. Daha sonra uygun bulunan yazılar alanında bilimsel çalışmaları ile tanınmış iki farklı hakeme gönderilir. Hakemlerin kararları doğrultusunda makaleler düzeltilmek koşuluyla yayınlanır veya yayınlanması reddedilir.

 

Last Issue

Journal does not provide an RSS feed

Please past text to modal

 

 

Full Open Access

All contents are available to everyone without any restrictions, such as membership requirement.

 Limited Access

Only some contents are open access, or there are some other restrictions

Restricted

Access to the content is subject to certain restrictions.

 No fees

There is no charges like Article Processing Charges or Submission Charges etc.

Costly

Journal charges in any way